Reparatie loonsanctie UWV

Als werkgever heeft u de verplichting om zieke werknemers te re-integreren gedurende 2 jaar.  Dit zijn intensieve en kostbare trajecten. Echt vervelend wordt het pas wanneer het UWV na 2 jaar zegt dat uw re-integratie-inspanningen onvoldoende zijn geweest en u verplicht wordt nog een jaar loon door te betalen.

Voorkom hoge extra kosten als gevolg van loonsancties

Om de loonsanctie zo snel mogelijk stop te zetten, moet u alsnog de gebreken in het re-integratietraject herstellen. Deze kunnen te maken hebben met de acties die zijn ondernomen om de medewerkers terug te laten keren naar werk, maar ook met bijv. gebreken in de opbouw van het dossier.

Waar gaat het mis in re-integratietrajecten?

Om loonsancties te voorkomen moet u weten waar een succesvol re-integratietraject aan moet voldoen om de UWV-toets te doorstaan.

  • Is het re-integratieverslag compleet en hoe wordt dat getoetst door het UWV?;
  • Hoe beoordeelt het UWV het resultaat van de re-integratie-inspanningen. Wanneer is het resultaat bevredigend voor de UWV en wanneer niet?;
  • Is er voldoende actie ondernomen om de medewerker terug te laten keren naar zijn eigen of ander passend werk?;
  • Hoe kijkt  het UWV naar de manier waarop de werkgever de re-integratie-inspanningen onderbouwt?

Nadat alle gebreken zijn hersteld, wordt de loonsanctie niet automatisch opgeheven. U moet daartoe zelf een verzoek indienen bij de UWV. 

Pak loonsancties aan en bespaar veel geld

Fivéma ondersteunt MKB bedrijven bij het snel oplossen van de gebreken in het re-integratietraject die het UWV vaststelt, zodat de loonsanctie wordt stopgezet. Hoe sneller dit wordt opgepakt, hoe groter het financiële voordeel!

Probleemdossiers eindelijk opgelost

Problematische en langlopende dossiers vragen specialistisch casemanagement. Met de juiste kennis en ervaring worden vastgelopen dossiers weer in beweging gebracht.

Ik wil een loonsanctie van het UWV repareren