Terugvorderen publieke subsidies en premiekortingen

De wet- en regelgeving op het gebied van werkgeverslasten is complex en continu aan verandering onderhevig. Het is een enorme uitdaging om optimaal gebruik te maken van deze regelingen. Voor MKB-bedrijven blijft daardoor veel geld liggen!

Waar MKB-bedrijven tegenaan lopen

Vaak ontbreekt het MKB bedrijven aan tijd en kennis om uit te zoeken hoe ze kunnen besparen op de  werkgeverslasten. Desalniettemin zitten ze met tal van vragen:

  • Hoe beoordeelt u of beschikkingen van de belastingdienst en het UWV juist zijn vastgesteld?;
  • Hoe komt u erachter voor welke werknemers premiekortingen, subsidies of een ziektewet vangnet gelden?;
  • Hoe zorgt u dat teveel betaalde premies worden teruggevorderd?;
  • Hoe vindt u uit of verzekeraars bereid zijn om interventies mee te financieren?;

In de sociale zekerheid gaan miljarden om. Voor MKB-bedrijven gaat het al snel om 25% van de loonsom. Daarom is aandacht voor besparingsmogelijkheden, subsidiekansen en juistheid van beschikkingen van het UWV en de Belastingdienst voor ieder bedrijf belangrijk.

Geld terugvorderen

Fivéma helpt u optimaal gebruik te maken van al deze regelingen. Vaak kan zelfs nog met terugwerkende kracht over de afgelopen 5 jaar geld teruggevorderd worden bij de belastingdienst en het UWV.

Benut mogelijkheden om financiële lasten te verminderen

Als Register casemanager vervult Fivéma de rol van onafhankelijk procesbegeleider, zowel op dossier- als organisatieniveau. Als geen ander is ze in staat om MKB bedrijven te adviseren over de wijze waarop  ze financiële risico’s, voortkomend uit de sociale zekerheid, beheersbaar kunnen maken.

Enkele voorbeelden van regelingen waarop we controleren zijn premiekortingen, premievrijstellingen, premiepercentages, regresmogelijkheden en toepassing van diverse uitkeringen als Ziektewet, WAZO, WAO en WIA.

Ik wil weten hoe veel geld ik terug kan vorderen