Verzekeren ziekteverzuim, WGA, WIA en WIA Excedent

De kosten voor ziekteverzuim, WGA, WIA en WIA Excedent kunnen flink oplopen voor MKB-bedrijven. Door alle veranderingen in de sociale zekerheid worden werkgevers en werknemers steeds meer zelf verantwoordelijk voor de kosten van ziekteverzuim en inkomensuitkeringen. Verzekeren is daarom voor MKB-bedrijven een goede en betaalbare oplossing.

Welke verzekering past bij uw bedrijf?

Maar in de verzekeringswereld is het lastig door de bomen het bos te zien. MKB-bedrijven zitten met tal van vragen.

  • Hoe weegt u af of het verzekeren van ziekteverzuim, WGA, WIA, en WIA Excendent interessant is voor uw bedrijf?;
  • Waar vindt u een onafhankelijk adviseur die u adviseert over verzekeringsdekkingen en polisvoorwaarden?;
  • Wanneer komen medewerkers in aanmerking voor een no-risk polis?;
  • Hoe voorkomt u allerlei kosten voor dure tussenpersonen?

Ervaren gesprekspartner voor verzekeringsmaatschappijen

Als onafhankelijk adviseur kijkt Fivéma samen met u naar een optimale verzekering, de beste polisvoorwaarden en aantrekkelijke premies. Haar achtergrond in de verzekeringswereld maakt het gemakkelijk polisvoorwaarden en dekkingen goed met elkaar te vergelijken en gunstige verzekeringscondities te bedingen. Ook maakt ze optimaal gebruik van de mogelijkheden om verzekeraars bij te laten dragen aan de financiering van interventies.

Houd uw verzekeringspremies laag

Hoe lager het ziekteverzuim en de WIA instroom, hoe lager de verzekeringspremies. Door het ziekteverzuim structureel aan te pakken is het verzuim altijd terug te dringen, is de ervaring. Door de specialistische kennis van een Register casemanager in te zetten, houdt Fivéma uw verzekeringspremies laag.

AFM vergunning voor assurantie- advies en bemiddeling

De AFM houdt toezicht op het gedrag en de informatieverstrekking van alle partijen op de financiële markten (sparen, lenen, beleggen en verzekeren). Fivéma is in het bezit van een AFM vergunning met vergunningnummer 12042727. Dit is een vergunning voor assurantie- advies en bemiddeling en daarmee zijn wij bevoegd u te adviseren en voor u te bemiddelen op het gebied van alle relevante inkomensverzekeringen.

Ik wil meer informatie over het verzekeren van verzuimkosten