Verzuimanalyse organisatie

Voor veel MKB-bedrijven is het lastig goed grip te krijgen op (langdurig) verzuim en alles wat daarbij komt kijken. Hoe kunt u het verzuim zoveel mogelijk beperken? Hoe voorkomt u instroom in de WGA en andere financiële schade?

Snel inzicht in kosten en knelpunten van verzuim

Een goede verzuimanalyse geeft u snel inzicht in de knelpunten op organisatieniveau, per filiaal, per afdeling, of per functie- of leeftijdsgroep. Afhankelijk van uw wensen worden verzuimgegevens van de verschillende organisatieonderdelen aan elkaar en aan streefcijfers gekoppeld. Zo geven we u inzicht in oorzaken en trends in het ziekteverzuim binnen uw organisatie.

Verzuimanalyse als basis om kosten en risico’s van verzuim aan te pakken

Een verzuimanalyse vormt de basis voor een effectieve aanpak. Fivéma adviseert u welke acties ondernomen kunnen worden om langdurig verzuim te voorkomen en de kosten én risico’s van verzuim op korte én lange termijn te verkleinen.

Een verzuimanalyse geeft zicht op zaken als:

  • Verzuimpreventie
  • Verzuimcijfers en infrastructuur
  • Verzuim- en re-integratiebeleid
  • WAO- en WIA-instroom
  • Modernisering Ziektewet (BeZaVa)
  • Publieke subsidies
  • Kosten en investeringen
  • Relevantie verzekeringen

Voorkom instroom in de WGA

Wist u dat u 10 jaar lang financieel verantwoordelijk bent voor uw werknemer, wanneer deze na 2 jaar ziekte in de WGA belandt? Dit geldt zowel voor vaste medewerkers als voor flexwerkers die ziek uit dienst gaan. Bij één medewerker lopen de kosten al snel op tot meer dan € 150.000,–. Of u dit nu financiert middels een publieke of private verzekering, u draait rechtstreeks voor de kosten op.

Het voorkomen van WGA-instroom kan op heel verschillende manieren. Fivéma helpt u bij effectieve interventies en bij het maken van de juiste afwegingen ten aanzien van eigen risicodrager zijn of in het publieke bestel blijven.

Financier kosten voor ziekteverzuim op een manier die bij uw bedrijf past

Bij een zieke werknemer met een tijdelijk contract kunt u er tot aan de uitdiensttreding alles aan doen om de werknemer te re-integreren. Daarna neemt het UWV het over en krijgt u de kosten van ZW, WGA en re-integratie door belast via de gedifferentieerde premies.

U kunt er ook voor kiezen om niet afhankelijk te zijn van het UWV door de re-integratie zelf in handen te nemen of uit te besteden aan een derde partij. U kiest dan voor het ZW-eigenrisicodragerschap. In dat geval betaalt u geen gedifferentieerde ZW-premie. U draagt zelf het risico van de ZW-uitkeringen. Maar u houdt wel meer grip op de re-integratie van de zieke ex-werknemer, waardoor de schadelast kleiner wordt.

 

Fivéma analyseert de mogelijke financieringsoplossingen in uw specifieke bedrijfssituatie en helpt u een weloverwogen beslissing te nemen.

 

Voorkom risico’s van ziekteverzuim bij bedrijfsovername

Welke risico’s loopt uw bedrijf op het gebied van ziekteverzuim wanneer u een bedrijfsovername doet? Weet u welke financiële gevolgen het heeft voor uw bedrijf wanneer blijkt dat er sprake is van veel verzuim of WGA-instroom? Weet u welke risico’s er op u af komen als het over te nemen bedrijf geen eigen risicodrager voor de WGA is en uw bedrijf wel of omgekeerd?

Due diligence onderzoek voorkomt onverwachte tegenvallers

Fivéma kent de risico’s van verzuim bij een bedrijfsovername. Het is verstandig deze inzichtelijk te hebben voor de bedrijfsovername, want een langdurig verzuimende werknemer kan maar zo enkele honderdduizenden euro’s aan financiële lasten met zich meebrengen.

Middels een due diligence onderzoek wordt voorafgaand aan de overname financieel inzichtelijk  gemaakt welke gevaren aanwezig zijn.

Ik wil beter zicht op het verzuim in mijn bedrijf